Baydöner

BAYDÖNER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) POLİTİKASI

Baydöner KSS Politikamız, değerlerimiz ve kültürel unsurlar ile birlikte kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirler.
Tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.
Temel ve yönetsel değerlerimiz arasında; yenilikçilik, usta-çırak ilişkisi, sürdürülebilir ,kaliteli hizmet ve ürün, çalışana ve emeğe değer, samimiyet, ekip olmak, adalet ve güven değerleri yer alır.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda KSS’yi projelerimizi Yönetim Kurulu düzeyinde değerlendirerek; çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik anlayışıyla tasarlar ve sürecini izler, İK politikalarımızı da, çalışanlarımıza yönelik, sürdürülebilir bir süreç olarak belirleriz.
Kurum içinde; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini ürüne ve yeni iş fırsatlarına dönüştürmek için oluşturulan AR-GE ve iş geliştirme ekiplerinin çalışmalarını teşvik eder, uygulamaya alınmasını önemseriz.
KSS projelerimizde sonuçları ölçüp, sürekli geliştiririrken şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseriz.
Kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının yaşatılmasından başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
KSS politikamız tüm çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşların birlikte daha iyi bir gelecek, sürdürülebilir kurumlar için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdü olarak hazırlanmıştır.


ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK POLİTİKASI
Kurum Kültürümüzün en önemli unsurlarından biri hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemektir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik politikamızın bir parçası olarak esas aldığımız ilkelerimiz şöyledir;

• İç denetim kontrol listeleriyle süreçleri izleriz.
• Yönetime sürekli bilgi sağlayan gerçek zamanlı dijital bir raporlama sistemi kurarız.
• Kilit pozisyonları belirleriz ve onların eğitim/gelişmelerini izleriz,
• Üst yöneticilere erişimin yollarını netleştiririz ve kurum içinde ilan ederiz.
• Yetkilerin tam olarak kullanılmasını ve alınan kararların sonuçlarını izleriz.
• Ayrı ayrı, müşteri ve çalışanların şikayetlerinin sonuçlarının iyileştirme göstergeleri izleriz.
• Geri bildirimlerimiz için süre sınırları koyarız ve uymaya çalışırız
• Dolandırıcılık (fraude) karşıtı yazılımlar (robo sistemler) geliştiririz
• Bilgi ve belgelerin arşivini tutarız.
• Raporlama sistemimizin güvenilirliğini ölçeriz.