Ortak Grubu Tutarı (TL) Oranı (%)
Ferudun Tunçer A 10.500.000 12,5
B 22.500.000 26,8
Levent Yılmaz A 10.500.000 12,5
B 22.500.000 26,8
Halka Açık B 18.000.000 21,4
Toplam   84.000.000 100,00

İMTİYAZLAR

Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar:

A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday olma ve aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Esas Sözleşme’nin 8. maddesine göre en az 5 ve en fazla 7 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

B Grubu payların imtiyazı yoktur.

Oy Hakkı ile ilgili İmtiyazlar:

A Grubu payların Genel Kuruluda oy imtiyazı bulunmaktadır.

Şirket’in Esas Sözleşmesinin 13. maddesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı sağlamaktadır. B grubu nama yazılı payların ise her birinin 1 oy hakkı vardır.

B Grubu payların imtiyazı yoktur.